POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

1. Dane administratora

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Marżolena Uniejewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Dietetyczny Marżolena Uniejewska, NIP 6181050328 Regon 250724164 oraz Piotr Uniejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADIEL Piotr Uniejewski, NIP 6180026173 ze wspólną siedzibą w Kaliszu ul. Graniczna 76 (dalej zwani: Współadministratorami).

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności zachęcamy do kontaktu mailowego: uniejewscy@gmail.com

 

2. Definicje

 

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których użytkownik korzysta ze Strony.

 

Cookies Współadministratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Współadministratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony.

 

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.

 

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://adiel.pl/

 

Użytkownik – oznacza każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczną.

 

Współadministrator – oznacza dwóch administratorów, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Współadministratorzy:

a)    przetwarzają dane osobowe Użytkowników, które sami podadzą za wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe zbierane są automatycznie za pomocą plików cookies;

b)    nie podejmują czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób;

c)    zapewniają podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych;

d)    gwarantują poufność wszelkich przekazanych danych osobowych;

e)    gromadzą dane osobowe z należytą starannością i odpowiedni chroni przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wywołania określonego celu, jak na przykład kontaktu mailowego związanego ze świadczeniem usługi dietetycznej.

 

4. Cele przetwarzania danych osobowych.

 

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w celu realizacji korespondencji mailowej w zakresie świadczonych usług dietetycznych:

a)    Kontaktując się ze Współadministratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe;

b)    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu;

c)    Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są w celu obsługi zapytania i udzielenia odpowiedzi. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 

5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 

Współadministratorzy powierzają przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a)    hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,

b)    podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,

c)    pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takiego dostępu.

 

 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO:

a)    prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c)    prawo do przenoszenia danych,

d)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

e)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

 

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem: uniejewscy@gmail.com

 

7. Pliki cookies i technologie śledzące

Współadministratorzy wykorzystują pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.

Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

Pliki cookies pozwalają mi:

a)    zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony,

b)    poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Strony,

c)    ulepszać funkcje dostępne na Stronie,

d)    korzystać z narzędzi analitycznych,

e)    korzystać z narzędzi społecznościowych,

f)     wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube

 

7.1. Cookies własne

Współadministratorzy wykorzystują Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

7.2. Cookies podmiotów trzecich:

 

Narzędzia analityczne. Współadministratorzy wykorzystują cookies do śledzenia statystyk Strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.

Współadministratorzy korzystają z Google Analytics oraz plików cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Więcej: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

 

Filmy z serwisu YouTube. Współadministratorzy na stronie internetowej osadzają filmy pochodzące z serwisu YouTube. Wyświetlając taki film, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube.

 

Funkcje społecznościowe. Współadministratorzy na stronie umieścili link do serwisu społecznościowego Facebook. Korzystanie z tej funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów Facebook.

 

 

7.3. Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej zostanie wyświetlony komunikat dotyczący  stosowania plików cookies. Zaakceptowanie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

 

Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

8. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 1.06.2021 r.