CENNIK

 75 zł –  pierwsza wizyta dla osób odchudzających się (pierwsza wizyta to również ta, która następuje po 3 miesięcznej lub dłuższej przerwie),

 60 zł –  kolejne wizyty – dla osób odchudzających się,

 50 zł –  kolejne wizyty online dla osób odchudzających się,

150 zł – opracowanie wskazań dietetycznych dla osób chorych i zdrowych  o prawidłowej masie ciała,

 30 zł –  wyliczenie dodatkowego jadłospisu na specjalne życzenie Pacjenta.