Halo! Halo! Czy są wśród nas mamy karmiące?

autor: Marżolena Uniejewska

Zapraszamy do naszej nowopowstałej grupy na Fb! To jest cykl dla Was miłe Panie! Z wielką przyjemnością, w miarę w skrócie, przedstawiamy młodym Mamom i Tatom, co w nauce, w tym temacie słychać. Co kilka lat zbierają się najznamienitsi eksperci z całego świata i ze wszystkich dziedzin nauki, medycyny związanej z tematem naturalnego karmienia i ogłaszają wspólne, niezwykle starannie przedyskutowane stanowisko. Treść tego dokumentu jest na pewno najwartościowszym źródłem aktualnej wiedzy, stąd jest wiążące dla wszystkich dietetyków, położnych, ginekologów i pediatrów. Dołączcie do nas!