Żywienie dzieci w wieku 1-3 lat

Literatura:

 1. Halina Weker, Marta Barańska i wsp., 2014,  Żywienie niemowląt i małych dzieci, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 2. Halina Weker, Małgorzata Strucińska i wsp., 2013, Modelowa racja pokarmowa dziecka w wieku poniemowlęcym – uzasadnienie wdrożenia, Standardy medyczne/Pediatria
 3. Oblacińska A., Mikiel-Kostyra K., Jodkowska M., 2011, Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi w wieku 0-5 lat. Rola i zadania lekarza oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Instytut Matki i Dziecka
 4. Dobrzańska A., Charzewska J., Weker H. i wsp., 2012, Normy żywienia zdrowych dzieci w 1-3. roku życia – stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów. Część I – Zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. Standardy Medyczne Pediatria.
 5. Dobrzańska A., Charzewska J., Weker H. i wsp., 2012, Normy żywienia zdrowych dzieci w 1-3. roku życia – stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów. Część II – Omówienie poszczególnych składników odżywczych. Standardy Medyczne Pediatria.
 6. Jarosz M., 2012, Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywienia i Żywności, Warszawa
 7. Erinosho T., Dixon L.B., Young C. et al. (2011), Nutrition practices and children’s dietary intakes at 40 child-care centers in New York City, Journal of the American Dietetic Association, t. 111, nr 9, s. 1391–1397
 8. Jarosz M. [red.] (2011), Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 9. Lehtisalo J., Erkkola M., Tapanainen H. et al. (2010), Food consumption and nutrient intake in day care and at home in 3-year-old Finnish children, Public Health Nutrition, t. 13, nr 6A, s. 957–964.
 10. Szajewska H., Rybak A. [red.] (2013), Żywienie dzieci – wytyczne i stanowiska towarzystw naukowych 2006–2012, Standardy Medyczne, t. 10 – suplement 2, s. 5–60.
 11. Weker H., Barańska M. (2011), Models of safe nutrition of children and
  adolescents as a basis for prevention of obesity, cz. 1, Medycyna Wieku
  Rozwojowego, t. 15, nr 3, s. 288–297.
 12. Weker H., Hamułka J., Więch M., Głowacka K. (2010), Analysis of nutrition of children in Warsaw day nurseries in view of current recommendations, Journal of
  Pre-Clinical and Clinical Research, t. 4, nr 1, s. 063–067.
 13. Weker H., Barańska M., Riahi A. i inni (2014), Wzory żywienia niemowląt i małych dzieci – badanie ogólnopolskie, Standardy Medyczne. Pediatria, t. 11, s. 225–230.